Santiago Boixader

Materias aprobadas


Diseño 1 // Pujol

Tipografia 1 // Longinotti

Morfologia 1 // Wainhaus

Historia 1 // Gené

Tecnologia 1 // Zachin

Med. Expresivos 1 // Campos

Comunicacion 1 // Arfuch

Tipografia 2 // Longinotti

Morfologia 2 // Wainhaus

Historia 2 // Gene

Comunicacion 2 // Ledesma

Tecnologia 2 //Zachin