MARIA FLORENCIA JUAREZ

Primer año:

Diseño Gráfico I: Wolkowicz

Tipografía I: Venancio

Morfología I: Mazzeo

Histoira I: Gavito

Comunicación I: Ledesma

Tecnología I: Zachin

Medios I: Groisman

Segundo Año:

Tipografía II: Longinotti

Morfología II: Pescio

Historia II: Gene

Comunicación II: Ledesma

Tecnología II: Zachin

Medios II: La Ferla